TPM #1 – Букурещ 2023

Транснационална партньорска среща #1 – Букурещ, 13 – 14.03.2023 г.

Първата партньорска среща по проекта Erasmus+ DigiAmphorae се проведе в Букурещ, Румъния през март. Партньорство, включващо Museum Primorsko, Musée du Louvre, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Национален клуб на ЮНЕСКО за научни експедиции, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Student Computer Art Society ще допринесе за модернизирането на европейското висше образование в областта на Археология, история и управление на културното наследство чрез разработване и подкрепа на иновативни подходи за преподаване и насърчаване на използването на цифрови практики в образованието и научните изследвания. Преди срещата лице в лице бяха организирани няколко онлайн срещи.

По време на тази първа среща партньорите проучиха и обсъдиха в детайли работния план, разпределението на задачите и договориха дневния ред за следващите месеци.


Публикувана

в

от

Етикети: