Проектът

DigiAmphorae

2022-1-BG01-KA220-HED-000088943

Партньорство

Исторически музей Приморско, България – Координатор на проекта

Musée du Louvre, Франция

Институт за изследвания на Югоизточна Европа, Румъния

Студентско общество за компютърно изкуство/SCAS/, България

Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО, България

Университет по библиотекознание и информационни технологии, България

Контакти

За запитвания относно:Лице за контактe-mail
ПроектътКоординатор на проекта /Исторически музей Приморско/museum.primorsko@gmail.com
Онлайн платформата и обучителните модулиРосен Петков /SCAS/rosen@scas.bg

DigiAmphorae – събития