Ресурси

DigiAmphorae база данни

Тази база данни съдържа множество амфори от България и Румъния. Амфорите са документирани, описани и с придружаващи визуални материали като снимки, рисунки и дори някои 3D сканирания. Достъпът до базата данни е безплатен и отворен за всеки.

Анализ на амфори

More free and accessible resources coming soon!